♥๑๑۩۞۩๑๑♥___FC BIGBANG HP___♥๑๑۩۞۩๑๑♥
Welcome to the Fantastic World!!!
Let's join with us, FC BIGBANG HP!!!
♥๑๑۩۞۩๑๑♥___FC BIGBANG HP___♥๑๑۩۞۩๑๑♥
Hẹn gặp các bạn tại Facebook của FC BIGBANG HẢI PHÒNG nhé :D www.facebook.com/pages/Fc-Big-Bang-Hải-Phòng

Latest topics

» [13.02.2010][INFO]Danh sách chính thức các VIPz của FC BIGBANG
by trang heo Tue 21 May 2013 - 20:59

» HÃY XEM TÊN TIẾNG HÀN CỦA BẠN LÀ GÌ??VÀ KIẾP TRƯỚC BẠN ĂN Ở RA SAO HA..
by bigbang09_love Mon 18 Mar 2013 - 13:13

» Ai có nhu cầu mua Stick Bút( Gậy cổ vũ của BB)
by BigBang_5ting Sat 28 Jul 2012 - 12:50

» HOT: tuyển dancer và singer
by perry_choo Sat 28 Jul 2012 - 11:00

» Haha,cuối cùg cũng tìm ra cái 4rum
by perry_choo Sat 28 Jul 2012 - 10:55

» [28.04.2010][Pics] Những bức ảnh hậu trường Electric Love Tour chưa từng được thấy
by TillỂU tlllHlllư Wed 13 Jun 2012 - 18:33

» [Vid] Blue-Alive come back!
by hoangank_boyhpv Tue 3 Apr 2012 - 13:05

» bigbang sẽ tổ chức concert big show vào tháng 2
by vip_vivian Sat 31 Mar 2012 - 12:54

» [Động tám] Buôn dưa lê - Bán dưa chuột
by Mũn Thu 16 Feb 2012 - 18:37

» Hình ảnh buổi World Premier &Trang web chính thức của GD và TOP
by li0njutop Sat 28 Jan 2012 - 15:35

» Đơn xin làm admin
by perry_hp90 Thu 26 Jan 2012 - 22:11

» [23.03.2010][Other] Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học của YG
by kemy Sat 14 Jan 2012 - 17:29

» [Long fic] Tình yêu và thù hận [YG family]
by perry_hp90 Sat 14 Jan 2012 - 11:01

» Big Bang và các bài hát hay nhất thế giới của Big Bang
by luv_gd Sat 24 Dec 2011 - 21:43

» [Interview]Trả lời về vấn đề dancers của FC BIGBANG HP
by bigbang_g-dragon Sat 17 Dec 2011 - 17:21


You are not connected. Please login or register

[23-5-10][News]Bigbang trong top 10 nhóm nhạc nam châu á

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

heoyeng

avatar
Mod
Mod
# ARASHI


The name Arashi means "Storm" in English. The group is one of the longest lasting boy bands at the top of the Japanese pop world. They were first formed in 1999 and the debut single "Arashi" was the theme for the 1999 World Cup of Volleyball. The group has topped the Japanese album chart seven times and the singles chart an impressive 24 times. Group members are Satoshi Ohno, Sho Sakurai, Masaki Aiba, Kazunari Ninomiya and Jun Matsumoto.# BIGBANG


Big Bang are a Korean boy band put together in 2005-2006. The MTV Korea network put together a ten show documentary detailing the group's training and rehearsals as well as final selection of members. Among the group's hit singles have been a remake of Maroon 5's "This Love." Since 2008, Big Bang have pursued success in Japan as well as at home in South Korea.


# FAHRENHEIT


Fahrenheit are a four member boy band from Taiwan. Each member represents a season of the year corresponding with their personalities. Calvin Chen is spring, Jiro Wang is summer, Wu Zun is autumn, and Aaron Yan is winter. The group released their first album in September 2006. All three of the group's albums have reached #1 or #2 on the Mandarin pop charts. Fahrenheit's popularity is gradually spreading throughout Southeast Asia.


# KAT-TUN


KAT-TUN was initially formed in Japan as a support group for the band KinKi Kids. However, due to their popularity, KAT-TUN became a permanent unit. The group's debut single "Real Face" did not appear until 2006. Since that point the group has reeled off ten consecutive #1 singles at home in Japan. All four albums by the group have also topped the charts.


# NEWS


NEWS are a Japanese boy band whose name is an acronym for the directions North, East, West and South. The group was originally formed with nine members. One member left in 2004 and subsequently two members were suspended from the group due to controversy over underage drinking. NEWS continues on highly successful as a six member boy band. All three of their albums and 11 singles have topped the Japanese pop music charts.


# SHINEE


SHINee are a Korean boy band who debuted in May 2008 with the top 10 mini-album Replay. Their full length debut album The SHINee World debuted at #3 on the charts. The group has risen quickly among top pop bands in South Korea and are known for their fashion influence among young fans.


# SHINHWA


Shinhwa, formed in 1998 in South Korea, are among the most durable of Asian boy bands. Initially gaining success with SM Entertainment, they switched labels in 2003 to Good Entertainment. The group has released five albums that topped the Korean pop charts. Their release Inspiration #1 was a top five hit in Japan in 2006. Through the years Shinhwa have received acclaim as one of the best dance groups among boy bands.


# SUPER JUNIOR


South Korea's Super Junior lay claim to being the world's largest boy band with 13 members. The group was formed in 2005. In addition to performing and releasing music as a full group, Super Junior has occasionally been sub-divided into smaller groups for particular projects. The group has topped album charts in China, South Korea and Thailand.


# TOP COMBINE


Top Combine are one of the first boy bands to emerge out of mainland China. The group is composed of members of both Chinese and Korean descent. Four of the five group members were contestants on the TV show Super Boy. Top Combine debuted in October of 2008 with the single "Arrival."


# TVXQ/DBSK


This group is known as either TVXQ or DBSK based on different acronyms formed from translations of the group's name which means, "The Gods will rise from the East." In 2008 they became the first male foreign group to have a #1 single on the Japanese Oricon music chart. The group has four #1 albums to their credit at home in South Korea, but they have been nearly as successful in Japan as at home.


well congrats to our BB boyz..Viet:
G?n ?ây, Bill Lamb trên About.com ??a ra b?ng top 10 nhóm nh?c nam c?a Châu á ...

Tuy nhiên, danh sách này là ch? quan và không cung c?p cho các c?p b?c th?c t? ..

m?c dù không có x?p h?ng .. nh?ng tôi vui m?ng khi th?y Boyz c?a chúng tôi vào m?t danh sách qu?c t? ?ó ...

??c bi?t là khi tôi bi?t có hàng tr?m ban nh?c c?u bé s? gi?t cho ?i?m!! kekekeke

okay .. ?ây là danh sách:

# Arashi


Các Arashi tên có ngh?a là "Storm" trong ti?ng Anh. Nhóm này là m?t trong nh?ng nhóm nh?c dài nh?t kéo dài ? ??u c?a th? gi?i nh?c pop Nh?t B?n. H? l?n ??u tiên ???c thành l?p vào n?m 1999 và ??a ??n ??u tay "Arashi" là ch? ?? c?a World Cup 1999 c?a bóng chuy?n. Nhóm ?ã ??ng ??u b?ng x?p h?ng album Nh?t B?n b?y l?n và x?p h?ng ??a ??n 24 l?n m?t ?n t??ng. Nhóm thành viên ???c Satoshi Ohno, Sho Sakurai, Masaki Aiba, Kazunari Ninomiya và Jun Matsumoto.# BIGBANG


BIBANG là m?t boy band Hàn Qu?c ?? cùng nhau trong 2005-2006. Các m?ng MTV Hàn Qu?c ??t cùng m?t b? phim tài li?u hi?n th? chi ti?t ?ào t?o và luy?n t?p c?a nhóm c?ng nh? l?a ch?n cu?i cùng c?a các thành viên. Trong s? các bài hit c?a nhóm ?ã là m?t remake c?a Maroon 5 c?a "This Love." K? t? n?m 2008, Big Bang ?ã theo ?u?i thành công t?i Nh?t B?n c?ng nh? ? nhà t?i Hàn Qu?c.


# Fahrenheit


Fahrenheit là m?t c?u bé b?n thành viên ban nh?c ??n t? ?ài Loan. M?i thành viên ??i di?n cho m?t mùa gi?i c?a n?m t??ng ?ng v?i cá tính c?a h?. Calvin Chen là mùa xuân, Jiro Wang là mùa hè, Ngô Tôn là mùa thu, và Aaron Yan có mùa ?ông. Nhóm phát hành album ??u tiên c?a h? trong tháng 9 2006. T?t c? ba các album c?a nhóm ?ã ??t # 1 ho?c # 2 trên b?ng x?p h?ng pop Mandarin. Fahrenheit c?a s? n?i ti?ng ?ang d?n lan r?ng kh?p ?ông Nam Á.


# KAT-TUN


KAT-TUN b??c ??u ?ã ???c thành l?p ? Nh?t B?n nh? là m?t nhóm h? tr? cho các ban nh?c Kinki Kids. Tuy nhiên, do s? ph? bi?n c?a h?, KAT-TUN tr? thành m?t ??n v? th??ng tr?c. C?a nhóm ra m?t single "Real Face" ?ã không xu?t hi?n cho ??n n?m 2006. K? t? th?i ?i?m ?ó nhóm ?ã tua ra m??i liên ti?p s? 1 ??a ??n ? nhà t?i Nh?t B?n. T?t c? b?n album c?a nhóm c?ng ??ng ??u b?ng x?p h?ng.


# NEWS


NEWS là m?t nhóm nh?c Nh?t B?n có tên là m?t t? vi?t t?t cho các h??ng B?c, ?ông, Tây và Nam. Nhóm này ban ??u ???c thành l?p v?i chín thành viên. M?t trong nh?ng thành viên còn l?i trong n?m 2004 và sau ?ó hai thành viên ?ã b? ?ình ch? t? nhóm do tranh cãi. NEWS ti?p t?c vào r?t thành công nh? là m?t c?u bé sáu thành viên ban nh?c. T?t c? ba các album c?a h? và 11 ??a ??n ??ng ??u b?ng x?p h?ng có nh?c pop Nh?t B?n.


# _SHINEE


SHINee là m?t boy band Hàn Qu?c ?ã ra m?t tháng 5 n?m 2008 v?i Replay 10 mini-album hàng ??u. chi?u dài toàn album ??u tay c?a h? Th? gi?i SHINee ??t # 3 trên b?ng x?p h?ng. Nhóm ?ã t?ng nhanh chóng gi?a các ban nh?c pop hàng ??u t?i Hàn Qu?c và ???c bi?t ??n vì ?nh h??ng th?i trang c?a h? trong s? các fan hâm m? tr? tu?i.


# Shinhwa


Shinhwa, thành l?p n?m 1998 t?i Hàn Qu?c, n?m trong s? các ?? dùng lâu b?n nh?t c?a nhóm nh?c châu Á. Ban ??u ??t ???c thành công v?i SM Entertainment, h? chuy?n sang các nhãn vào n?m 2003 ?? Good Entertainment. Nhóm ?ã phát hành n?m album ??ng ??u b?ng x?p h?ng pop c?a Hàn Qu?c. C?m h?ng phát hành c?a h? # 1 là m?t n?m ??u hit t?i Nh?t B?n trong n?m 2006. Thông qua nh?ng n?m Shinhwa ?ã nh?n ???c nhi?u ca ng?i nh? là m?t trong nh?ng nhóm nh?y t?t nh?t trong s? các ban nh?c c?u bé.


# Super Junior


Hàn Qu?c Super Junior lay yêu c?u b?i th??ng là nhóm nh?c l?n nh?t th? gi?i v?i 13 thành viên. Nhóm này ???c thành l?p vào n?m 2005. Ngoài vi?c th?c hi?n và phát hành âm nh?c nh? là m?t nhóm toàn, Super Junior có ?ôi khi ???c chia thành các nhóm nh? cho các d? án c? th?. Nhóm ?ã ??ng ??u b?ng x?p h?ng album t?i Trung Qu?c, Hàn Qu?c và Thái Lan.


# TOP COMBINE


Top K?t h?p là m?t trong nh?ng nhóm nh?c ??u tiên xu?t hi?n trên l?c ??a Trung Qu?c. Nhóm này g?m có các thành viên c?a c? hai dòng máu Trung Qu?c và Hàn Qu?c. B?n trong s? n?m thành viên trong nhóm ???c thí sinh v? các ch??ng trình truy?n hình Super Boy. K?t h?p ??u ra m?t trong tháng m??i n?m 2008 v?i ??a ??n "??n".


# TVXQ / DBSK


Nhóm này ???c bi?t ??n nh? m?t trong hai TVXQ hay DBSK d?a trên các t? vi?t t?t khác nhau hình thành t? b?n d?ch c?a tên c?a nhóm có ngh?a là, "Các v? th?n s? t?ng lên t? phía ?ông." Trong n?m 2008 h? ?ã tr? thành ng??i ??u tiên nhóm nam n??c ngoài ?? có m?t ??a ??n # 1 trên b?ng x?p h?ng âm nh?c Oricon c?a Nh?t B?n. nhóm có b?n # 1 album ?? tín d?ng c?a h? ? nhà ? Hàn Qu?c, nh?ng h? ?ã g?n nh? thành công ? Nh?t B?n nh? ? nhà.


cre: about.com
eng: Sak@bigbangvip.net
link:http://forum.bigbangfc.net/news-14/23-5-10-news-bigbang-trong-top-10-nhom-nhac-nam-chau-4755.bbfc

Sun*monKey

avatar
V.I.P Kool
V.I.P Kool
ố zìa...các a làm e rất tự hào

http://yume.vn/nha_tui_ndkknh

Ch0iCh0i

avatar
V.I.P Kool
V.I.P Kool
BIGBANG Sarangheyo...BIGBANG n0.1..........BIGBANG Hwaiting......

perry_hp90

avatar
V.I.P Kool
V.I.P Kool
haiz,heo post toàn bảng xếp hạng àh
DB tiếng tăm lẫy lừng sắp Mĩ tiến thì bị xịt,BB đang tràn thế đi lên,shinee cũng ok,super cũng hoành chẳng kém mà toàn thua mí nhóm Nhật Bản ss chưa nghe nhạc bjo,chưa làm sóng làm gió ji thì hơi là lạ(quả thật thấy mỗi supernova là đc)
Tất nhiên Hàn Quốc ko No1 nhưng hem hiểu sao Hàn lun thua Nhật.lạ thật

http://sinhvienhaiphong.ning.com/profile/perry

Ch0iCh0i

avatar
V.I.P Kool
V.I.P Kool
hơ hơ sao nt hả chị per?

Sun*monKey

avatar
V.I.P Kool
V.I.P Kool
mí nhóm nhạc nhật đếy cũng nổi tiếng đậy chỉ là mềnh chưa nghe thui..

http://yume.vn/nha_tui_ndkknh

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết